Teamcoaching

  • Je wilt jouw team op een prettige en inspirerende wijze laten samenwerken.
  • Je wilt dat elk teamlid persoonlijk zijn of haar verantwoordelijkheid neemt.
  • Je wilt dat jouw vastgelopen team weer ‘stroomt’ en vol energie de dagelijkse vraagstukken tegemoet treedt.

Ik bied je teamcoaching en/of intervisie waarbij op (zelf)onderzoekende wijze alle mogelijkheden en belemmeringen onder ogen worden gezien en omgezet in nieuwe perspectieven. Jouw team gaat weer effectief en met plezier constructief samenwerken.
Lastige thema’s of weerstand worden daarbij niet uit de weg gegaan maar treden we gezamenlijk met vertrouwen en openheid tegemoet. Door weerstanden ‘weg te werken’ of juist een geaccepteerde plek te geven ontstaat als vanzelf de gewenste verandering.
Basis is de vertrouwelijkheid tussen de deelnemers. Is die er niet dan wordt eerst gewerkt aan het onderling vertrouwen zodanig dat er ruimte ontstaat voor nieuwe perceptie en waardensystemen. Dit staat nooit los van de institutionele context waarin teams samenwerken.

Op basis van een gedegen voorverkenning stem ik me zodanig af op jou, het team én het vraagstuk dat ik daarna bepaal welke methodieken of (holisitische) werkwijzen werkend zijn.
Op basis daarvan maak ik in goed overleg met de opdrachtgever een Plan van Aanpak dat in een ‘wij’stijl wordt opgesteld. Opnieuw kun je dan voelen, waarnemen en vaststellen of dit de vraagstukken en de werkwijzen zijn waarmee we aan de slag gaan.
Ik beschik over ruime ervaring en professionaliteit om teams optimaal te begeleiden bij moeilijke momenten. (Gestalt, NLP, Insights Discovery, Energetisch werk, organisatieopstellingen en rituelen).

Het resultaat wordt geëvalueerd en jouw team stapt de toekomst met (onderling) vertrouwen tegemoet.